Platobné podmienky

Psychologická diagnostika 30 € / 60 min
Psychologické poradenstvo a interpretácia výsledkov vyšetrenia dieťaťa s rodičmi 30 € / 60 min
Individuálna psychoterapia a poradenstvo (deti, dospelí)

30 € / 60 min

Rodinná terapia a poradenstvo 50 € / 80 min
Párová terapia a poradenstvo 50 € / 80 min
Psychoterapia v rámci psychoterapeutického výcviku 20 € / 50 min
Supervízia 30 € / 60 min
Správa zo psychologického vyšetrenia pre potreby školského zariadenia 15 €
Výpis zo psychologického vyšetrenia pre potreby lekára 10 €
Komplexná správa zo psychologického vyšetrenia pre potreby ÚPSVaR, polície, súdu 25 €
Konzultácia v predškolskom/školskom zariadení 30 €
Konzultácia v predškolskom/školskom zariadení spojená s pozorovaním dieťaťa (pozorovanie v rozsahu 45 -60 min) 50 €
Odborné semináre, besedy, workshopy - cena dohodou
Konzultácia s rodičom pred prvým vyšetrením dieťaťa je bezplatná

Dohodnuté termíny vyšetrenia, poradenstva a psychoterapie sú záväzné. Prípadné zmeny je potrebné oznámiť najmenej 24 hodín dopredu. Po neavizovanej alebo neskoro avizovanej neúčasti je účtovaný poplatok 50% z ceny plánovaného vyšetrenia (terapie, poradenstva).

Pracovisko nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.

Cenník je platný od 1. 7. 2020.